هجوم ملخ ها به درختهای سنجد و غارت سنجدها

یکی از بزرگ ترین آفت های کشاورزی که سبب ضرر و زیان بسیاری از کشاورزان می شود ملخ است که به صورت گله ای به مزارع و باغ های مختلف هجوم می آورند. با مجموعه آراد برندینگ ما همراه باشید.

یکی از محصولات پر کاربرد به دست آمده از سنجد سویق آن می باشد که برای خرید سویق هسته سنجد فقط کافی است به مراکز مرتب با فروش این محصول مراجعه کنید.

شما می توانید با روش های خانگی تولید کننده انواع سویق سنجد خانگی باشید و برای درمان و پخت انواع غذاهای مرتبط استفاده کنید.